Faith Cheserem
Faith Cheserem
Year: Freshman
Hometown: Kenya